“ Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela ”

Werkwijze & Aandachtsgebieden

Intake alle leerlingen:

U maakt een afspraak bij High Score voor een vrijblijvend kennismakings c.q. intakegesprek.
Het maken van een afspraak kan zowel telefonisch als via de email.

Tijdens het intakegesprek worden de aandachtspunten van uw kind besproken. Wij bespreken waar de knelpunten zijn en waar gewerkt aan
dient te worden. Het is erg handig als u eerdere rapporten of testen van uw kind meeneemt, zodat dit ingezien kan worden en beter ingespeeld
kan worden op de onderwijsproblemen/achterstanden.

High Score neemt momenteel nog geen intelligentietesten af maar gaat direct aan de slag in de praktijk. In de praktijk kan je al
gauw zien waar het kind moeite mee heeft. Door middel van een gevarieerd aanbod aan opdrachten komen knelpunten zeer snel boven
water en kunnen wij gericht werken aan hetgeen, waar uw kind moeite mee heeft.

Mocht u interesse hebben in begeleiding vanuit High Score, dan zal er een inschrijvingsformulier ingevuld worden en spreken wij af wanneer
en welke tijden uw kind bij High Score zal komen. High Score werkt uitsluitend op afspraak, het is daarom van zeer groot belang dat u
afmeldingen of wijzigingen zo snel mogelijk doorgeeft.

Vanwege de begeleiding van meerdere groepen leerlingen per dag, vragen wij u met klem de leerlingen op tijd te brengen en weer op te halen.
Leerlingen uit het basisonderwijs dienen door hun ouder(s), verzorger(s) opgehaald te worden; zij mogen niet zelfstandig weggaan
(mits dit zeer duidelijk afgesproken is). Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs mogen dit wel.

Basisschoolleerlingen:

Basisschoolleerlingen hoeven zelf geen schoolboeken mee te nemen naar High Score. High Score zorgt voor de opdrachten en oefeningen.
Deze opdrachten en oefeningen zullen “op maat gesneden” opdrachten zijn met als doelstelling het wegwerken van de onderwijsachterstanden.

Bij High Score maken wij gebruik van methodes die de basisscholen zelf ook gebruiken; naast deze methodes maken wij gebruik van vele alle hulpmiddelen om tot de beste resultaten te komen:

Rekenen:

 • Alles telt
 • De wereld in getallen
 • Rekenrijk
 • Pluspunt
 • Maatwerk rekenen

Taal:

 • Taal Actief
 • Taaljournaal
 • Zin in taal
 • Taalmaatje
 • Oefenblokken Taal Kinheim
 • De Lijsterbij
 • Taalleesland
 • Schateiland

Begrijpend/ studerend lezen:

 • Estafette lezen
 • Nieuwsbegrip/ Nieuwsbegrip XL
 • Tekstverwerken
 • Veilig leren lezen methode groep 3
 • De leessleutel
 • Goed gelezen

Tevens hebben wij CITO-toetsen van alle leerjaren waar wij gebruik van maken en gebruiken we andere aanvullende materialen.

Wij proberen volledig aan te sluiten bij het aanbod en de werkwijze van de school waar uw kind op zit.
Soms vragen wij om zelf een leesboek mee te nemen. High Score heeft zelf ook veel leesboeken liggen
maar een kind beleeft veel meer leesplezier als zij zelf een boek uitkiest. Dit boek kan de leerling ook thuis doorlezen.
Het is uiteraard wel van groot belang dat uw kind een boekt uitkiest wat goed aansluit bij haar/zijn leesniveau.
Een belangrijke tip met thuis lezen is: “Vraag wat uw kind leest”. Laat hem/haar de moeilijke woorden uit het verhaal halen en vertel wat
deze woorden betekenen. Het kind kan bijvoorbeeld de woorden op kaartjes schrijven en in een kaartenbak doen en ook thuis hiermee oefenen.
Sommige ouders vinden het prettig als hun kinderen ook huiswerk meekrijgen, dit kunt u aangeven bij High Score.
High Score zal het thuis gemaakte werk grondig doornemen met uw kind.

Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs:

Leerlingen nemen zelf hun schoolboeken mee zodat zij aan hun huiswerk kunnen werken en wij kunnen oefenen met hetgeen wat zij
moeten kennen voor hun toetsen en testen. Omdat scholen verschillende methoden gebruiken, heeft High Score niet al deze boeken tot
haar beschikking. Wel zijn zaken als woordenboeken in verschillende talen, atlassen, leesboeken, tal van theorieboeken, encyclopedieën
aanwezig waar de leerlingen vrij gebruik van kunnen maken. High Score heeft ook computers die voor leerling-gebruik zijn
waar ook onder andere een taalprogramma op geïnstalleerd is.

Als een leerling uit het voortgezet onderwijs kiest voor begeleiding vanuit High Score dan zal er ook gewerkt worden aan
“leren-leren”. We gaan op zoek naar de beste manier van leren en zullen aandacht besteden aan het aanleren van schoolse
vaardigheden, u kunt hierbij denken aan: het noteren van huiswerk, het bijhouden van cijfers, het in de gaten houden van hun rooster etc.

High Score werkt uitsluitend op afspraak en volgens een rooster waarbij leerlingen 1 x per week minimaal verwacht worden.

© 2021 High Score Onderwijshulp | Algemene voorwaarden
Website developed by: www.designendrukwerk.nl