“ High Score Onderwijshulp helpt uw kind graag naar een beter resultaat! ”

Welkom op de website van High Score Onderwijshulp!

High Score is een praktijk in Amsterdam die zich wil inzetten voor kinderen om tot betere schoolresultaten en prestaties te komen. High Score is er voor leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Voor kinderen uit Amsterdam en omstreken is er een breed aanbod opgesteld waar zij gebruik van kunnen maken.

Het aanbod bestaat o.a. uit:

Educatief aanbod High Score o.a.:

home

  • Bijles vanaf groep 2, alle groepen basisonderwijs
  • Voorbereiding entreetoets groep 5, 6, 7 basisonderwijs
  • Voorbereiding & training Citotoets/Eindtoets groep 8 basisonderwijs
  • Huiswerkbegeleiding alle typen onderwijs: VMBO, HAVO, VWO
  • Specialisatie onderdelen: Spelling, Woordenschat, Begrijpend lezen en rekenen alle leerjaren

Sociaal Emotioneel aanbod High Score:

  • Concentratie verbetering
  • Faalangst Reductie
  • Verbeteren communicatieve vaardigheden
  • Verbeteren sociale vaardigheden
  • Werken aan alle schoolse vaardigheden

Bij alle vormen van bijles en huiswerkbegeleiding wordt er ook gelet op schoolse vaardigheden. Een juiste schoolse houding zal worden gestimuleerd. Wij werken aan opbouw van concentratie, doorzettingsvermogen en schoolmotivatie.

Bij High Score werken wij er aan om tot hogere resultaten te komen op het gebied van onderwijs en persoonlijke ontwikkeling.

© 2021 High Score Onderwijshulp | Algemene voorwaarden
Website developed by: www.designendrukwerk.nl